KONTAKT

Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta oss!

För att nå alla.

4v@4verkeriet.se

Frågor till chefen eller om du inte vet vart du ska vända dig.

chef@4verkeriet.se

För frågor gällande Schlaget

schlaget@4verkeriet.se

Biljett & Bokning

 biljettbokning@4verkeriet.se

och gyckelförfrågningar

 gyckel@4verkeriet.se

PR, marknadsföring och sociala medier

  pr@4verkeriet.se

Transport & Intendent, gällande material.

 intendent@4verkeriet.se

 Öl & Bar 

olbar@4verkeriet.se

Personal, frågor gällande jobbare och jobbutbyten

personal@4verkeriet.se